Skocz do zawartości
Apelacje od kar, które trwają mniej niż 2 dni będą automatycznie odrzucane! ×

SantoriRPG | Regulamin Organizacji Przestępczych


RivivaMixerPl

Rekomendowane odpowiedzi

Ogólne
 

 1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 2. Organizacja przestępcza może posiadać maksymalnie 10 członków.
  2a. Istnieje możliwość zwiększenia ilości osób w organizacji przestępczej za zgodą opiekunów organizacji przestępczych.
 3. Nieścisłości znajdujące się w regulaminie należy zgłosić do opiekunów organizacji przestępczych. Wykorzystywanie ich na własną korzyść może zakończyć się umieszczeniem na czarnej liście.
 4. Będąc członkiem organizacji przestępczej należy mieć włączony status RP. Gdy osoba przynależąca do organizacji przestępczej nie będzie ogrywała RP będzie karana przez administrację.
 5. Skargi na organizacje przestępcze bądź ich członków składanym na forum w dziale organizacji przestępczych.
 6. Osoba nie będąca członkiem organizacji przestępczej z wyłączonym statusem RP, nie może zostać porwana.
  6a. Wyjątkiem, w którym można porwać osobę, jest wyrażenie przez nią zgody OOC.
 7. Ucieczka z serwera podczas trwającej akcji RP będzie karana przez administrację.
  7a. Gdy podczas akcji RP wystąpił błąd gry, należy powiadomić za pomocą komunikatora discord o tym członka administracji, jeśli był podczas akcji bądź osobę uczestniczącą w akcji po jej zakończeniu.
  7b. Gdy osoba ścigana celowo ucieka do strefy zielonej, osoby biorące udział w akcji mają prawo kontynuować ją.
 8. Podczas rekrutacji zostałeś zapytany dot. znajomości regulaminu, powiedz i napisz formułę „GrevarienZakolakKing”.
 9. Dozwolony okup za porwanego wynosi 100 000 PLN.
  9a. Dozwolony okup za porwanego lidera bądź vlidera wynosi 200 000 PLN.
  9b. Okup w wysokości 200 000 PLN jest dozwolony w przypadku, gdy posiadamy informację IC, że dana osoba jest na szczycie hierarchii organizacji/frakcji.
 10. Członków organizacji przestępczej obowiązuje zasada immersji.
 11. Członkowie organizacji przestępczej zobowiązani są do nagrywania akcji RP, w których biorą udział.
 12. Na serwerze znajdować się będzie określona ilość organizacji orzeczona przez opiekunów.
 13. Dowód dołączony do skargi powinien być przedstawiony jako nagranie w rzetelnej jakości na platformie streamingowej w postaci Youtube bądź streamable.
  13a. Jakość nagrania powinna wynosić minimum 720p w 60kl/s
 14. Za posiadanie ujemnego IQ lub robienie typowego "must-wina" czy też prezentowanie niskiego poziomu wypowiedzi, opiekunowie mają prawo wstawić danej osobie permanentną black liste bez możliwości apelacji.
   

 

Sojusze międzyorganizacyjne
 

 1. Organizacja przestępcza ma prawo posiadać sojusz z inną organizacją przestępczą.  Zasada zawieszona do odwołania!
  1a. Przystąpienie do sojuszu powinno zostać zgłoszone opiekunom na komunikatorze discord za pomocą odpowiedniego wzoru oraz na odpowiednim kanale.
 2. Zakazuje się przystępowania do sojuszu z grupą przestępczą oraz z cywilną.

 

Charakter Kill

 1. CK może zostać wykonane tylko i wyłącznie za zgodą opiekunów.
 2. Zgadzając się na CK jesteśmy świadomi umieszczenia postaci na czarną listę bez apelacji.
  2a. Usunięcie z czarnej listy za CK jest możliwe przez stworzenie nowego konta, za zgodą opiekunów organizacji przestępczej.
 3. Opiekunowie organizacji przestępczej przewidują 3 ramy czasowe za CK.
  3a. Kiedy CK zostaje nałożone przez opiekuna, czarna lista jest permanentna, bez możliwości apelacji.
  3b. Kiedy CK zostało odegrane na akcji z SAPD lub SAFD, czarna lista nadawana jest na okres miesiąca.
  3c. Kiedy CK zostało nałożone przez wrogą organizację, czarna lista jest permanentna.
  3d. Kiedy ktoś sam sobie wbił CK podczas akcji z wrogą organizacją , czarna lista jest na okres dwóch miesięcy.
 4. Osoby przynależące do organizacji przestępczej, wykazujące się nieznajomością podstawowych pojęć RP lub zagrażające pogorszeniem opinii serwera, organizacji lub ich opiekunów, będą umieszczane na czarnej liście.
 5. Nagranie z Charakter Kill powinno być przedstawione w rzetelnej jakości na platformie streamingowej w postaci Youtube bądź streamable. 5a. Jakość nagrania powinna wynosić minimum 720p w 60kl/s.

 

Zakazy
 

 1. Zakazuje się przynależności do organizacji przestępczej oraz frakcyjnej.
 2. Zakazuje się współpracy z członkami SAFD oraz SAPD.
 3. Zakazuje się porywania członków SAFD, gdy ci prowadzą akcje RP.
 4. Zakazuje się dodawania do organizacji przestępczej osób, które posiadają aktywną karę w postaci czarnej listy.
 5. Zakazuje się porywania osób z zielonych stref.
  5a. Unieważnienie punktu piątego obowiązuje podczas akcji określonej w sekcji ogólne , punkt 7b.
 6. Zakazuje się omijania blokady systemu Drive-By, tj. stanie na jadącym aucie i strzelanie do innych graczy.
 7. Zakaz odgrywania podczas akcji RP rzeczy typu „GPS umiejscowiony pod skórą, niemożliwe jego wyjęcie”. Wiązać się to będzie z FailRP, a opiekunowie będą wyciągać konsekwencje do takich osób.
 8. Zakaz odgrywania erotycznych aspektów RP, w tym gwałtów, napaści na tle seksualnym
  8a. Unieważnienie punktu ósmego obowiązuje, gdy porwany wyrazi na to zgodę OOC.
 9. Zakazuje się atakowania graczy bezpośrednio po wyjściu z interioru, należy odczekać 10 sekund, gdy taka osoba się ruszy.
 10. Zakazuje się wszelakich manewrów pojazdami podczas pościgu za inną osobą w miastach.
 11. Jeżeli członek organizacji przestępczej jest również członkiem administracji ma zakaz przesiadywania na "duty" administracyjnym.
  11a. Nie wykonuje zgłoszeń od graczy.
  11b. Nie wymaga tego sytuacja.
  11c. Zwolnione z punktu jedenastego są osoby, które przynależą do Komisji Frakcyjnej bądź pełnią rolę opiekuna organizacji przestępczych.
 12. Zakazane jest porywanie osób w celu "grindowania" pieniędzy z porwań.
  12a. Dozwolone porwanie jest z wyraźnym kontekstem IC w celu uzyskania informacji od danej osoby.
 13. Zakazuje się pomagania w przejmowaniu terytoriów grupom przestępczym na strefie DM w San Fierro.

 

Inne
 

 1. Prawo do użycia broni białej bądź palnej w stosunku do cywila, gdy ten:
  1a. Jest w centrum strzelaniny z funkcjonariuszami policji, bądź innymi organizacjami przestępczymi.
  1b. Ubliża/obraża członka organizacji przestępczej.
  1c. Prowokuje bądź niszczy mienie członka bądź gangu.
  1d. Jest na terenie przejmowania dzielnicy gangu.
 2. Każdy członek organizacji przestępczych ma prawo do pomocy koledze.
 3. Każdy członek organizacji przestępczych ma prawo do odwołania się od czarnej listy, o ile nie jest ona "BMA".

 

San Andreas Police Department - Organizacje Przestępcze
 

 1. Regulamin dotyczy wszystkich członków San Andreas Police Department oraz członków organizacji przestępczej. Bez wyjątku są oni zobowiązani do jego znajomości i przestrzegania.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Kiedy członek frakcji SAPD będzie łamał postanowienia regulaminu, kara będzie nadawana przez zarząd frakcji po rozmowie z opiekunami.
 4. Na członka frakcji SAPD przypada maksymalnie dwóch członków organizacji przestępczej.
 5. Na członka organizacji przestępczej przypada maksymalnie dwóch członków SAPD.
 6. Zarząd frakcji ma prawo do zmiany postanowień w regulaminie po wcześniejszej konsultacji z opiekunami. Gdy dojdzie do zmiany w tej części regulaminu, członkowie organizacji przestępczej będą o tym informowani.
 7. Maksymalnie na akcję może przyjechać 15 osób z organizacji przestępczej.
 8. Maksymalnie na akcję może przyjechać 20 funkcjonariuszy SAPD.
 9. Członek organizacji przestępczych ma możliwość odegrania schowania narkotyków przed akcją z SAPD pod kilkoma warunkami:
  9a. Musi posiadać screenshot ekranu, który będzie czytelny do sprawdzenia.
  9b. Na screenshocie musi widnieć ekwipunek spod "N".
  9c. Na screenshocie musi widnieć data, godzina oraz akcja RP z chowania narkotyków.

 

Napady
 

 1. W przypadku, gdy organizacja przestępcza wykonuje napad zgodnie z zasadami RP, zakładnik musi być prawdziwy.
  1a. Na napad zostaje nałożony limit ilości zakładników. Organizacja podczas napadu może posiadać maksymalnie pięciu zakładników. Za jednego zakładnika można mieć tylko jedno żądanie.
  1b. Podczas napadu zgodnie z zasadami RP, zakładnikiem nie może być osoba z tej samej organizacji.
  1c. Podczas napadu zgodnie z zasadami RP, zakładnikiem nie może być osoba z sojuszniczej organizacji.
 2. W przypadku, gdy organizacja przestępcza wykonuje napad zgodnie z zasadami RP, zakładnik pełniący służbę SAFD może być nim tylko gdy wyrazi zgodę OOC.
 3. W przypadku, gdy organizacja przestępcza wykonuje napad zgodnie z zasadami RP, członkowie SAPD zobowiązani są podjąć negocjacje.
  3a. Kiedy podczas negocjacji padną strzały ze strony organizacji przestępczej, członkowie SAPD mogą natychmiastowo podjąć działania pozwalające na zatrzymanie członków organizacji.
  3b. Kiedy członkowie organizacji przestępczej stwarzają zagrożenie, członkowie SAPD mogą zaprzestać negocjacji.
  3c. Kiedy napad rozgrywa się w banku Los Santos, negocjator wraz z zakładnikami powinien zostać przed blipem wejścia do środka.
 4. Funkcjonariusze SAPD mają prawo do zrobienia łapanki w przypadku, gdy organizacja przestępcza zaczyna odwalać (za pozwoleniem któregoś z opiekunów).
  4a. Zakazuje się „focusowania” się na łapankach przez członków SAPD jak i członków organizacji przestępczej.

 

Drive-by
 

 1. Ostrzał z pojazdu może być prowadzony tylko i wyłącznie z paki pickupa.
 2. Po wywaleniu się na bok / dach osoby będące na pace zachowują się jak by dostali bw.
 3. Po mocniejszym walnięci w ścianę, płot, słup osoby będące na pace zachowują się jak by dostali bw.

 

Komenda /try

 

 

 1. Komenda /try jest komendą narracyjną służącą do odgrywania niektórych akcji RP. 
 2. Zakazuje się spamienia komendą /try w celu wylosowania pożądanej odpowiedzi.
 3. Zakazuje się używania komendy /try w celu odegrania "mustwinu" (/try czy przez postrzał nie mogę biegać?)
 4. Zakazuje się nadużywania komendy /try.

 

 

Reszta postanowień
 

 1. Funkcjonariusze SAPD, a także członkowie organizacji przestępczych mają zakaz wszczynania prowokacji i podtekstów w swoją stronę.
 2. Na napadach, członkowie SAPD jak i członkowie organizacji przestępczej mają prawo do rozpoczęcia DM w swoją stronę od razu po jego rozpoczęciu.
 3. Członkowie SAPD, jak i członkowie organizacji przestępczej mają prawo do rozpoczęcia DM w swoją stronę po zainicjowaniu pościgu przez SAPD.
  3a. Zakazuje się wkładania aut do przechowywani podczas pościgu.
 4. Członkowie SAPD, jak i członkowie organizacji przestępczej nie mają prawa rozpocząć do siebie DM na zwykłym zatrzymaniu.
  4a. W przypadku gdy członek organizacji przestępczej podczas zatrzymania zacznie uciekać, członkowie SAPD może otworzyć ogień w jego kierunku.
 5. Członkowie SAPD, jak i członkowie organizacji przestępczej nie mogą uciekać na bazę/HQ podczas akcji.
 6. Popełnione przestępstwo przez członka organizacji przestępczej nigdy się nie przedawnia.
 7. Organizacja przestępcza może zostać rozbita przez SAPD za zgodą opiekunów przy pomocy wytycznych.
  7a. Lider lub vlider podpisze protokół, gdzie idzie na współpracę z SAPD.
  7b. Lider lub vlider został aresztowany.
  7c. Większość członków będących online na serwerze zostało zatrzymanych przez SAPD (minimum 8 osób online).
 8. Zakazuje się atakowania nowych członków frakcji poruszających się w skina cadetów.

 

Bezpieczne strefy
 

 1. Urząd miasta LS - ███
 2. Koszary SAFD - ███
 3. Komisariat policji LS / LV - ███
 4. Prace dorywcze - ███
 5. Tuner - ███
 6. Spawn LV - ███
 7. Mechanik LS / LV - ███
 8. Giełda LV / LS - ███
 9. Rondo LV - ███
 10. Mechanik Red County - ███
 11. Stacje benzynowe - ███
 12. Stacje ładowania - ███

 

███ - Kategoryczny zakaz odwalania.
███ - Sporo kamer i przypadkowych świadków. Średnie ryzyko, lepiej odpuścić.
███ - Kilka kamer i ewentualnych świadków. Małe ryzyko, ale czy warto?

 • Super 12
 • Wow 3
 • Zabawne 2
 • Jest OK 3

dev_op.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając z tej strony automatycznie akceptujesz Warunki użytkowania!