Skocz do zawartości
Apelacje od kar, które trwają mniej niż 2 dni będą automatycznie odrzucane! ×

Ranking

Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 09/24/21 uwzględniając wszystkie działy

 1. Ogólne Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Organizacja przestępcza może posiadać maksymalnie 10 członków. 2a. Istnieje możliwość zwiększenia ilości osób w organizacji przestępczej za zgodą opiekunów organizacji przestępczych. Nieścisłości znajdujące się w regulaminie należy zgłosić do opiekunów organizacji przestępczych. Wykorzystywanie ich na własną korzyść może zakończyć się umieszczeniem na czarnej liście. Będąc członkiem organizacji przestępczej należy mieć włączony status RP. Gdy osoba przynależąca do organizacji przestępczej nie będzie ogrywała RP będzie karana przez administrację. Skargi na organizacje przestępcze bądź ich członków składanym na forum w dziale organizacji przestępczych. Osoba nie będąca członkiem organizacji przestępczej z wyłączonym statusem RP, nie może zostać porwana. 6a. Wyjątkiem, w którym można porwać osobę, jest wyrażenie przez nią zgody OOC. Ucieczka z serwera podczas trwającej akcji RP będzie karana przez administrację. 7a. Gdy podczas akcji RP wystąpił błąd gry, należy powiadomić za pomocą komunikatora discord o tym członka administracji, jeśli był podczas akcji bądź osobę uczestniczącą w akcji po jej zakończeniu. 7b. Gdy osoba ścigana celowo ucieka do strefy zielonej, osoby biorące udział w akcji mają prawo kontynuować ją. Podczas rekrutacji zostałeś zapytany dot. znajomości regulaminu, powiedz i napisz formułę „Zakolak”. Dozwolony okup za porwanego wynosi 100 000 PLN. 9a. Dozwolony okup za porwanego lidera bądź vlidera wynosi 200 000 PLN. 9b. Okup w wysokości 200 000 PLN jest dozwolony w przypadku, gdy posiadamy informację IC, że dana osoba jest na szczycie hierarchii organizacji/frakcji. Członków organizacji przestępczej obowiązuje zasada immersji. Członkowie organizacji przestępczej zobowiązani są do nagrywania akcji RP, w których biorą udział. Na serwerze znajdować się będzie określona ilość organizacji orzeczona przez opiekunów. Dowód dołączony do skargi powinien być przedstawiony jako nagranie w rzetelnej jakości na platformie streamingowej w postaci Youtube bądź streamable. 13a. Jakość nagrania powinna wynosić minimum 720p w 60kl/s Za posiadanie ujemnego IQ lub robienie typowego "must-wina" czy też prezentowanie niskiego poziomu wypowiedzi, opiekunowie mają prawo wstawić danej osobie permanentną black liste bez możliwości apelacji. Sojusze międzyorganizacyjne Organizacja przestępcza ma prawo posiadać sojusz z inną organizacją przestępczą. Zasada zawieszona do odwołania! 1a. Przystąpienie do sojuszu powinno zostać zgłoszone opiekunom na komunikatorze discord za pomocą odpowiedniego wzoru oraz na odpowiednim kanale. Zakazuje się przystępowania do sojuszu z grupą przestępczą oraz z cywilną. Charakter Kill CK może zostać wykonane tylko i wyłącznie za zgodą opiekunów. Zgadzając się na CK jesteśmy świadomi umieszczenia postaci na czarną listę bez apelacji. 2a. Usunięcie z czarnej listy za CK jest możliwe przez stworzenie nowego konta, za zgodą opiekunów organizacji przestępczej. Opiekunowie organizacji przestępczej przewidują 3 ramy czasowe za CK. 3a. Kiedy CK zostaje nałożone przez opiekuna, czarna lista jest permanentna, bez możliwości apelacji. 3b. Kiedy CK zostało odegrane na akcji z SAPD lub SAFD, czarna lista nadawana jest na okres miesiąca. 3c. Kiedy CK zostało nałożone przez wrogą organizację, czarna lista jest permanentna. 3d. Kiedy ktoś sam sobie wbił CK podczas akcji z wrogą organizacją , czarna lista jest na okres dwóch miesięcy. Osoby przynależące do organizacji przestępczej, wykazujące się nieznajomością podstawowych pojęć RP lub zagrażające pogorszeniem opinii serwera, organizacji lub ich opiekunów, będą umieszczane na czarnej liście. Nagranie z Charakter Kill powinno być przedstawione w rzetelnej jakości na platformie streamingowej w postaci Youtube bądź streamable. 5a. Jakość nagrania powinna wynosić minimum 720p w 60kl/s. Zakazy Zakazuje się przynależności do organizacji przestępczej oraz frakcyjnej. Zakazuje się współpracy z członkami SAFD oraz SAPD. Zakazuje się porywania członków SAFD, gdy ci prowadzą akcje RP. Zakazuje się dodawania do organizacji przestępczej osób, które posiadają aktywną karę w postaci czarnej listy. Zakazuje się porywania osób z zielonych stref. 5a. Unieważnienie punktu piątego obowiązuje podczas akcji określonej w sekcji ogólne , punkt 7b. Zakazuje się omijania blokady systemu Drive-By, tj. stanie na jadącym aucie i strzelanie do innych graczy. Zakaz odgrywania podczas akcji RP rzeczy typu „GPS umiejscowiony pod skórą, niemożliwe jego wyjęcie”. Wiązać się to będzie z FailRP, a opiekunowie będą wyciągać konsekwencje do takich osób. Zakaz odgrywania erotycznych aspektów RP, w tym gwałtów, napaści na tle seksualnym 8a. Unieważnienie punktu ósmego obowiązuje, gdy porwany wyrazi na to zgodę OOC. Zakazuje się atakowania graczy bezpośrednio po wyjściu z interioru, należy odczekać 10 sekund, gdy taka osoba się ruszy. Zakazuje się wszelakich manewrów pojazdami podczas pościgu za inną osobą w miastach. Jeżeli członek organizacji przestępczej jest również członkiem administracji ma zakaz przesiadywania na "duty" administracyjnym. 11a. Nie wykonuje zgłoszeń od graczy. 11b. Nie wymaga tego sytuacja. 11c. Zwolnione z punktu jedenastego są osoby, które przynależą do Komisji Frakcyjnej bądź pełnią rolę opiekuna organizacji przestępczych. Zakazane jest porywanie osób w celu "grindowania" pieniędzy z porwań. 12a. Dozwolone porwanie jest z wyraźnym kontekstem IC w celu uzyskania informacji od danej osoby. Zakazuje się pomagania w przejmowaniu terytoriów grupom przestępczym na strefie DM w San Fierro. Inne Prawo do użycia broni białej bądź palnej w stosunku do cywila, gdy ten: 1a. Jest w centrum strzelaniny z funkcjonariuszami policji, bądź innymi organizacjami przestępczymi. 1b. Ubliża/obraża członka organizacji przestępczej. 1c. Prowokuje bądź niszczy mienie członka bądź gangu. 1d. Jest na terenie przejmowania dzielnicy gangu. Każdy członek organizacji przestępczych ma prawo do pomocy koledze. Każdy członek organizacji przestępczych ma prawo do odwołania się od czarnej listy, o ile nie jest ona "BMA". San Andreas Police Department - Organizacje Przestępcze Regulamin dotyczy wszystkich członków San Andreas Police Department oraz członków organizacji przestępczej. Bez wyjątku są oni zobowiązani do jego znajomości i przestrzegania. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Kiedy członek frakcji SAPD będzie łamał postanowienia regulaminu, kara będzie nadawana przez zarząd frakcji po rozmowie z opiekunami. Na członka frakcji SAPD przypada maksymalnie dwóch członków organizacji przestępczej. Na członka organizacji przestępczej przypada maksymalnie dwóch członków SAPD. Zarząd frakcji ma prawo do zmiany postanowień w regulaminie po wcześniejszej konsultacji z opiekunami. Gdy dojdzie do zmiany w tej części regulaminu, członkowie organizacji przestępczej będą o tym informowani. Maksymalnie na akcję może przyjechać 15 osób z organizacji przestępczej. Maksymalnie na akcję może przyjechać 20 funkcjonariuszy SAPD. Członek organizacji przestępczych ma możliwość odegrania schowania narkotyków przed akcją z SAPD pod kilkoma warunkami: 9a. Musi posiadać screenshot ekranu, który będzie czytelny do sprawdzenia. 9b. Na screenshocie musi widnieć ekwipunek spod "N". 9c. Na screenshocie musi widnieć data, godzina oraz akcja RP z chowania narkotyków. Napady W przypadku, gdy organizacja przestępcza wykonuje napad zgodnie z zasadami RP, zakładnik musi być prawdziwy. 1a. Na napad zostaje nałożony limit ilości zakładników. Organizacja podczas napadu może posiadać maksymalnie pięciu zakładników. Za jednego zakładnika można mieć tylko jedno żądanie. 1b. Podczas napadu zgodnie z zasadami RP, zakładnikiem nie może być osoba z tej samej organizacji. 1c. Podczas napadu zgodnie z zasadami RP, zakładnikiem nie może być osoba z sojuszniczej organizacji. W przypadku, gdy organizacja przestępcza wykonuje napad zgodnie z zasadami RP, zakładnik pełniący służbę SAFD może być nim tylko gdy wyrazi zgodę OOC. W przypadku, gdy organizacja przestępcza wykonuje napad zgodnie z zasadami RP, członkowie SAPD zobowiązani są podjąć negocjacje. 3a. Kiedy podczas negocjacji padną strzały ze strony organizacji przestępczej, członkowie SAPD mogą natychmiastowo podjąć działania pozwalające na zatrzymanie członków organizacji. 3b. Kiedy członkowie organizacji przestępczej stwarzają zagrożenie, członkowie SAPD mogą zaprzestać negocjacji. 3c. Kiedy napad rozgrywa się w banku Los Santos, negocjator wraz z zakładnikami powinien zostać przed blipem wejścia do środka. Funkcjonariusze SAPD mają prawo do zrobienia łapanki w przypadku, gdy organizacja przestępcza zaczyna odwalać (za pozwoleniem któregoś z opiekunów). 4a. Zakazuje się „focusowania” się na łapankach przez członków SAPD jak i członków organizacji przestępczej. Drive-by Ostrzał z pojazdu może być prowadzony tylko i wyłącznie z paki pickupa. Po wywaleniu się na bok / dach osoby będące na pace zachowują się jak by dostali bw. Po mocniejszym walnięci w ścianę, płot, słup osoby będące na pace zachowują się jak by dostali bw. Komenda /try Komenda /try jest komendą narracyjną służącą do odgrywania niektórych akcji RP. Zakazuje się spamienia komendą /try w celu wylosowania pożądanej odpowiedzi. Zakazuje się używania komendy /try w celu odegrania "mustwinu" (/try czy przez postrzał nie mogę biegać?) Zakazuje się nadużywania komendy /try. Reszta postanowień Funkcjonariusze SAPD, a także członkowie organizacji przestępczych mają zakaz wszczynania prowokacji i podtekstów w swoją stronę. Na napadach, członkowie SAPD jak i członkowie organizacji przestępczej mają prawo do rozpoczęcia DM w swoją stronę od razu po jego rozpoczęciu. Członkowie SAPD, jak i członkowie organizacji przestępczej mają prawo do rozpoczęcia DM w swoją stronę po zainicjowaniu pościgu przez SAPD. 3a. Zakazuje się wkładania aut do przechowywani podczas pościgu. Członkowie SAPD, jak i członkowie organizacji przestępczej nie mają prawa rozpocząć do siebie DM na zwykłym zatrzymaniu. 4a. W przypadku gdy członek organizacji przestępczej podczas zatrzymania zacznie uciekać, członkowie SAPD może otworzyć ogień w jego kierunku. Członkowie SAPD, jak i członkowie organizacji przestępczej nie mogą uciekać na bazę/HQ podczas akcji. Popełnione przestępstwo przez członka organizacji przestępczej nigdy się nie przedawnia. Organizacja przestępcza może zostać rozbita przez SAPD za zgodą opiekunów przy pomocy wytycznych. 7a. Lider lub vlider podpisze protokół, gdzie idzie na współpracę z SAPD. 7b. Lider lub vlider został aresztowany. 7c. Większość członków będących online na serwerze zostało zatrzymanych przez SAPD (minimum 8 osób online). Zakazuje się atakowania nowych członków frakcji poruszających się w skina cadetów. Bezpieczne strefy Urząd miasta LS - ███ Koszary SAFD - ███ Komisariat policji LS / LV - ███ Prace dorywcze - ███ Tuner - ███ Spawn LV - ███ Mechanik LS / LV - ███ Giełda LV / LS - ███ Rondo LV - ███ Mechanik Red County - ███ Stacje benzynowe - ███ Stacje ładowania - ███ ███ - Kategoryczny zakaz odwalania. ███ - Sporo kamer i przypadkowych świadków. Średnie ryzyko, lepiej odpuścić. ███ - Kilka kamer i ewentualnych świadków. Małe ryzyko, ale czy warto?
  5 punktów
 2. Sprawa wygląda następująco.. Otrzymałeś bana, potem jak widać zwyzywales w wiadomości prywatnej owego moderatora, wiec ci dołożył do kary dodatkowe dni za obrazę. Ale ty postanowiłeś ominąć tego bana, co się równa z tym, że otrzymałeś permbana. To że czegoś nie ma w regulaminie nie znaczy, że nie można dostać za to kary. Żebyś wyszedł na prostą polecam Ci stosować się do poleceń moderatora, bo może się dla ciebie to źle skończyć, z tego powodu, że jest możliwość nie ściągnięcia Ci kary. Co do punktów premium, to jest dobrowolność, nikt ciebie nie zmusił do kupna, nikt Ci nie kazał kupić, kupiłeś z własnej inicjatywy.
  3 punkty
 3. Support @GunTVYT zostaje awansowany na stanowisko Moderatora! Support @PierniKK zostaje awansowany na stanowisko Moderatora! Support @mkgtok00cur zostaje awansowany na stanowisko Moderatora! Support @CarlJohnson zostaje awansowany na stanowisko Moderatora! Support @Enemy5 zostaje awansowany na stanowisko Moderatora!
  3 punkty
 4. Nick: Young_Chezjusz Uid: Nie pamiętam Serial: 0F93721B4F0F7C4B1744245413B029A3 Nick administratora(ping np.) @Kebsiaa Data nadania kary: Nie pamiętam Do kiedy trwa: 2024-06-16 Powód: Nie przyszedłeś tu grać w ten sposób Coś od siebie: No krótko mówiąc, źle poczyniłem w kierunku administratorki wyzywając ją. Chciałbym otrzymać drugą szansę, przemyślałem wszystko i wiem że źle uczyniłem, obiecuję że nie popełnię tego samego błędu co wcześniej. Proszę o załagodzenie kary, lub jej zdjęcie, jeszcze raz przepraszam całą administracje i serwer za moje toksyczne zachowanie . Bardzo mi zależy na grze tutaj, ponieważ grają tutaj moi koledzy i brat, z którymi pragnę pograć na tym serwerze.
  2 punkty
 5. Uid:149 Serial: 65F2A2A5CFD3ABC3993E422FCE7399B3 Nick administratora(ping np.) @Kebsiaa Data nadania kary: nie mam pojecia Do kiedy trwa: perm Powód: oszustwo majatkowe Coś od siebie: Chciałbym unbana poniewaz to bylo dawno i nie prawda chcialbym wrocic do nostalgicznych czasow. Moge rowniez otrzymac unbana z zerowaniem konta. Prosbe swoja motywuje tym ze bylem kiedys stalym graczem tego pieknego serwera
  2 punkty
 6. To może ja coś od siebie dam jak Wujek. Szkoda Dawidek, ze wrzucasz tylko to co chcesz żeby admini zobaczyli, a gdzie masz nagranie jak wściekły plakales, wyzywałeś nas, ubliżałeś nam i naszym rodziną i się odgrazales? Admini Ci nie pomogli to wróciłeś milutki, teraz już wiemy czemu szkoda, ze nie słyszeli co również na ich temat mówiłeś. Powiem tak, Boba pomylił się o jedno zero ( nie chcieliśmy go kręcić na siano bo to jeszcze zwykły dzieciak ), chwile się pośmialiśmy i mial dostać resztę siana ale po tym jak się zachował, co mówił i co robił stwierdziliśmy ze nic mu się więcej nie należy bo poziom jaki sobą zareprezentowal to czysty wstyd dla Santori Pieniądze dostał pierwszy, potem M4 wysłał, czyli wszystko Ok, o co chodzi? Najwidoczniej ta kwota mu odpowiadała jako iż wysłał M4. Najpierw kasa, potem produkt - tu sytuacja była identyczna. Liczę na unbana dla Bobka oraz na to żeby serwer zaczęli zapełniać normalni gracze a nie dzieci z problemami psychicznymi. Pozdrawiam, WujekWladzio
  2 punkty
 7. Dawidek pierwszy dostał przelane pieniądze więc widział na co sie godzi mógł po prostu tej m4 nie dawać. Jest to jego wina bo rozumiem jakby on dał pierwszy m4 a ja potem przelał mu te pieniądze a tak nie widzę tu mojej winy i nie rozumiem z jakiego powodu dostałem bana. Cena nie była dogadana on chciał 4,2kk a ja mniej, prosta sprawa nie trzeba było m4 wysyłać. Chyba nie jest niewidomy żeby nie widzieć kwoty jaka dostał. / Boba
  2 punkty
 8. Twoja skarga została odrzucona przez administratora! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  2 punkty
 9. Do administracji została dodana nowa ranga Global Moderator. Moderator @Clydezostaje awansowany na stanowisko Global Moderator! Moderator @Boruslawinkazostaje awansowany na stanowisko Global Moderator! Moderator @Guli_613zostaje awansowany na stanowisko Global Moderator! Moderator @POLUHzostaje awansowany na stanowisko Global Moderator!
  2 punkty
 10. Twoje konto na serwerze zostało odblokowane, życzymy miłej gry! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 11. Karę skracam do 3 dni, czasami słuchanie „lifehacków” innych nie popłaca
  1 punkt
 12. Twoja apelacja jest błędnie napisana, sprawdź dokładnie wzór, następnie napisz apelację ponownie. Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 13. Twoje konto na serwerze zostało odblokowane, życzymy miłej gry! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 14. Ban dostałeś za omijanie bana, wszystkie taryfikowane kary są dostępne tylko dla członków administracji + Dodam że mi groziłeś że przyjedziesz do mnie oraz próbowałeś wyłudzić odemnie 200zł za niby kupione pp
  1 punkt
 15. Twoje konto na serwerze zostało odblokowane, życzymy miłej gry! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 16. Twoje konto na serwerze zostało odblokowane, życzymy miłej gry! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 17. Twoja skarga jest błędnie napisana, sprawdź dokładnie wzór, następnie napisz skargę ponownie. Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 18. Twoje konto na serwerze zostało odblokowane, życzymy miłej gry! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 19. Twoja apelacja jest błędnie napisana, sprawdź dokładnie wzór, następnie napisz apelację ponownie. Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 20. Twoja apelacja jest błędnie napisana, sprawdź dokładnie wzór, następnie napisz apelację ponownie. Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 21. gracz zostanie ukarany ZPJ zabranymi na 3d
  1 punkt
 22. Twoja apelacja została odrzucona! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 23. Temat znajduje się w nieodpowiednim dziale, automatycznie został przeniesiony do działu Apelacje ogólne! WAŻNE: Pamiętaj też aby zastosować się do wzoru w tej kategorii forum (tj. nazwa tematu, treść).
  1 punkt
 24. Twoje konto na serwerze zostało odblokowane, życzymy miłej gry! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 25. Twoje konto na serwerze zostało odblokowane, życzymy miłej gry! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 26. Grać otrzymał mute jeśli znowu będzie wbijac na jacht to podeślij cię mi nagranie na PW to jakoś załatwię
  1 punkt
 27. Zapraszam o 19:30 na ts wtedy wyjaśnię ci Sytuację związaną z pewnym pojazdem
  1 punkt
 28. Twoja apelacja została zaakceptowana, twoja kara na serwerze została zniesiona lub skrócona przez administratora. Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 29. Nick:kakc Uid:176 Serial:DDF6FF6BD68F4C53B709A5D47D75A8B4 Nick administratora(ping np.) @ReDsKill Data nadania kary::999D Do kiedy trwa:2024-1-13 Powód:Handel Majątkiem Coś od siebie: Przepraszam za to, tak samo za wyzwiska do niektórych osób, to się nie powtórzy, tak owszem byłem nie miły co do niektórych osób ale tak samo jak każdy chce mieć ostatnią szanse, Pozdrawiam trzymajcie się ciepluko.
  1 punkt
 30. gracz obecnie wyleciał z banem na 7d za odwalanie
  1 punkt
 31. Twoja apelacja została zaakceptowana, twoja kara na serwerze została zniesiona lub skrócona przez administratora. Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 32. Apelację akceptuję dostaniesz Unmute oraz odzyskasz prawo jazdy. Zgłoś się do kogoś z administracji w reporcie
  1 punkt
 33. Twoja apelacja została odrzucona! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 34. Twoja apelacja została odrzucona! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 35. Boba ma rację, moim skromnym zdaniem nie należy mu się kara..:P
  1 punkt
 36. Takie rzeczy piszemy w reporcie. Gracz za takie coś otrzymał by warna.
  1 punkt
 37. Nick: Simba Uid: 3622 Serial: 0B10FACEACFD60DEF5606C1569708944 Nick administratora(ping np.): @Clyde Data nadania kary: Nie pamiętam Do kiedy trwa: Perm Powód: Skarga na forum (szewczykk) Coś od siebie: Jak dostane ub sprzedam jedno ze swoich aut i oddam 10kk szewczykowi
  1 punkt
 38. Twoja apelacja została odrzucona! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 39. Na ten moment kara zostaje. powód się nie zgadza z tym który nadałem, pod F2 idzie sprawdzić dokładny powód.
  1 punkt
 40. Twoja skarga została zatwierdzona przez administratora, osoba oskarżona poniosła konsekwencje za swoje czyny! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 41. Twoja skarga została zatwierdzona przez administratora, osoba oskarżona poniosła konsekwencje za swoje czyny! Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 42. @SimbaBan zdjęty. Gdy oddasz pieniądze poinformuj tutaj, masz na to 7 dni, w innym przypadku ban wróci.
  1 punkt
 43. Twoja apelacja jest błędnie napisana, sprawdź dokładnie wzór, następnie napisz apelację ponownie. Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 44. Twoja apelacja jest błędnie napisana, sprawdź dokładnie wzór, następnie napisz apelację ponownie. Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 45. Twoja apelacja jest błędnie napisana, sprawdź dokładnie wzór, następnie napisz apelację ponownie. Temat został automatycznie zamknięty przez moderację!
  1 punkt
 46. [91] zbigniewcebula >> [91] zbigniewcebula: no nie zycie tylko zjebana administracja i niedojebany serwer Obraziłeś całą administrację + w jakims stopniu serwer, takie rzeczy są banowane w ten sposób jak ty i nie będziesz wyjątkiem że dostaniesz za takie coś 2-3 tyg. Apelacje możliwa do napisania miesiąc, kazda wczesniejsza zostanie odrzucona.
  1 punkt
Ten Ranking jest ustawiony na Warszawa/GMT+02:00
×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając z tej strony automatycznie akceptujesz Warunki użytkowania!